Planning uitrol glasvezel Achterhoek onder druk door onderzoek naar kosten aanleg

Het is nog niet duidelijk wanneer de aanleg van de glasvezel in alle Achterhoekse gemeenten, Zutphen, Lochem en Doesburg van start gaat. CIF kan nog geen planning afgeven over de aanleg van glasvezel. CIF is de markpartij die de glasvezel aanlegt. De reden is dat CIF bij de aanleg wordt geconfronteerd met hogere kosten dan vooraf verwacht. CIF gaat nu eerst onderzoek doen naar een manier om deze hogere kosten op te vangen.
CIF heeft in een gesprek met de Achterhoekse gemeenten uitgelegd wat de oorzaken van de hogere kosten van aanleg zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de lange afstanden tussen woningen en de natuurlijke barrières als waterwegen, bodemsoorten en bomen.
Berkelland en Winterswijk wel aangelegd In Berkelland en Winterswijk is al eerder de vraagbundeling succesvol afgerond. Meer dan 50% van de inwoners heeft zich aangemeld en een abonnement afgenomen. CIF komt de belofte van aanleg na en is daar inmiddels ook mee begonnen. Voor deze inwoners heeft het dus geen gevolgen. De glasvezel wordt aangelegd volgens het huidige aanbod. Wat deze actuele ontwikkeling voor de overige
gemeenten betekent gaat CIF nu in beeld brengen.
Teleurgesteld maar vastberaden De wethouders die bij het overleg met CIF aanwezig waren hebben duidelijk hun teleurstelling uitgesproken over deze tegenvaller. Inwoners zitten letterlijk te springen om een snelle internetverbinding en de dorpsbelangenorganisaties staan in de startblokken om de inwoners van het buitengebied enthousiast te maken voor aanleg vaan de glasvezel. De wethouders hebben er bij CIF op
aangedrongen om zo snel mogelijk met oplossingen te komen. Alle partijen zijn vastberaden om het buitengebied van de Achterhoek van glasvezel te voorzien. Ook in dit overleg is nogmaals het commitment naar elkaar uitgesproken om de glasvezel te realiseren.
Marktonderzoek onder inwoners buitengebied CIF heeft aangegeven dat ze onderzoek gaat doen naar een manier om deze hogere kosten op te vangen. Onderdeel daarvan is een marktonderzoek onder de inwoners van het buitengebied. Dit onderzoek moet volgens CIF inzicht geven in de mogelijkheden om de inwoners een passend aanbod
te doen voor het afnemen van de glasvezel. CIF kan nu nog geen uitspraken doen wat dit betekent voor het huidige aanbod. CIF verwacht daar eind januari 2017 duidelijkheid over te kunnen geven.

Informatie
Wie informatie wil of vragen heeft over de aanleg van glasvezel kan terecht op de website
www.glasvezelbuitenaf.nl. Het kan ook telefonisch via (088) 758 58 00 en via de mail naar
info@glasvezelbuitenaf.nl.