Bronckhorst maakt gebruik van aanbod Glasvezel buitenaf voor aanleg glasvezel

De gemeente Bronckhorst maakt gebruik van het aanbod van Glasvezel  buitenaf (voorheen CIF) om glasvezel aan te leggen in het buitengebied  van de gemeente. Het mantelbuisproject is opgeschort. Voor de   definitieve overeenkomst voor de aanleg van de mantelbuis was nog een laatste juridische check nodig in de markt, om zeker te weten of in het  buitengebied geen andere breedbandactiviteiten stonden gepland. Dit om uit de discussie van staatssteun te blijven. Glasvezel buitenaf deed  Bronckhorst hierop een nieuw en concreet aanbod voor een 100%  dekkend glasvezelnetwerk, waarvan de aanleg in 2018 kan starten. Wethouder Paul Seesing: “Ons doel is zo snel mogelijk glasvezel. We weten dat veel mensen in ons buitengebied zitten te springen om een snelle internetverbinding. Een juridische strijd met Europa of andere  partijen willen we niet. Dat kost tijd en geld en brengt ons niet dichterbij  glasvezel. Wij hebben daarom in alle wijsheid besloten ons flexibel op te stellen en het aanbod van Glasvezel buitenaf te accepteren.”

Start aanleg 3 e kwartaal 2018
Het aanbod van Glasvezel buitenaf houdt het volgende in:

• Aanleg gaat door na een geslaagde vraagbundeling, waarbij minimaal 50% van de bewoners zich aanmeldt voor een abonnement
• Er wordt een 100% dekkend netwerk aangelegd met een gelijk aanbod voor alle bewoners
• Bewoners kunnen kiezen uit meerdere dienstenleveranciers
• Dat het vastrecht van €12,50 per maand bedraagt en gekoppeld is aan het abonnement. Het vastrecht kan ook worden afgekocht voor € 1600,-
• Glasvezel buitenaf start in februari 2018 met de voorbereidingen. Einde vraagbundeling is half mei 2018, start voorgenomen aanleg in het 3 e kwartaal 2018
• In de week van 12 maart vinden informatieavonden voor bewoners van het buitengebied plaats. Hiervoor ontvangen de bewoners een uitnodiging.

Mantelbuizennetwerk
KPN toonde als provider interesse in het mantelbuizennetwerk. Gesprekken tussen de gemeente en KPN leidden nog niet tot definitieve overeenstemming over de voorwaarden voor het gebruik van het  mantelbuizennetwerk. Nu Glasvezel buitenaf een concreet aanbod heeft gedaan, kan de gemeente niet aan de voorwaarden van KPN  voldoen en is het mantelbuisproject opgeschort.

Hengelo (Gld), 23 januari 2018
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Anna Hoekman, cluster Communicatie, tel. (0575) 75 04 68.