ontwikkelingen glasvezel-project

Aan de Dbo’s en glasvezelambassadeurs
Betreft: ontwikkelingen glasvezel-project
Beste dames en heren,
Na het teleurstellende nieuws dat investeerder CIF geen garanties kan geven over aanleg van glasvezel in de hele Achterhoek + Lochem, Doesburg en Zutphen, komen de overgebleven gemeenten met een nieuw plan. In deze mail lichten wij dit plan toe.
Breedband-buis
De zeven gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oude-IJsselstreek, Doesburg en Zutphen willen een eigen ‘breedband-connectiviteit’ aanleggen. Het gaat om aanleg van een leeg buizenstelsel in het openbare gebied tot aan de erfgrens van een perceel. Met de breedband-buis willen de gemeenten het grote struikelblok voor providers, namelijk de forse investering in graafwerkzaamheden, wegnemen. (Een aansluiting in het buitengebied kost driemaal zoveel als een aansluiting in de bebouwde kom.) De buis is tegen vergoeding voor iedere provider toegankelijk. De provider is vervolgens verantwoordelijk voor de aanleg van de glasvezelkabel en de graafwerkzaamheden en aansluiting op particulier terrein.
De gemeenteraden nemen in mei/juni een besluit over dit plan en bijbehorende
investeringen. Voor Bronckhorst betekent dit een investering van € 6,1 miljoen.
Voorwaarde
Voor dit plan geldt één belangrijke voorwaarde en dat is de deelname van ten minste één internetprovider. Onze inwoners moeten erop kunnen rekenen dat de aanleg van deze buizen-infrastructuur hen daadwerkelijk een glasvezel-abonnement oplevert. Na goedkeuring van de gemeenteraden kunnen wij de interesse bij providers peilen.
Regels
Dit plan voldoet aan de Europese regelgeving. De buis is toegankelijk voor alle marktpartijen want technologie-neutraal, daarmee verstoren wij de concurrentiepositie van providers naar onze mening niet.
Vervolg
Als ten minste één provider deelneemt, dan is aanleg gegarandeerd. Voordat de schop in de grond gaat moet er nog wel het één en ander voorbereid worden. Denk aan technische tekeningen en berekeningen maken, de aanbestedingsprocedure voor graafwerkzaamheden e.d. De vraagbundeling is voor aanleg van de buis niet relevant en slaan wij over. Het werven van aansluitingen is de verantwoordelijkheid van de provider. Na de besluitvorming
in de raden en toezegging van één provider kunnen we aan de slag met een planning. Dit plan is het derde concrete plan om snel internet in het buitengebied te krijgen. De markt faalt op dit gebied, het rijk onderneemt ook geen concrete actie, dus wij pakken de handschoen op. Wij vertrouwen erop dat u als belangenorganisatie of ambassadeur achter dit plan staat en dat wij uw hulp kunnen vragen als dit nodig blijkt. Zodra in dit proces meer nieuws te melden is, brengen wij u op de hoogte.