Stichting Leefbaar Halle-Heide

Stichting Leefbaar Halle-Heide is opgericht met als doel het weren van de niet grondgebonden veeteelt. De Stichting heeft zich met succes verzet tegen de komst van meerdere megastallen in Halle-Heide en houdt het ene bedrijf dat er desondanks is gekomen nauwlettend in de gaten. Het adres van de Stichting is Secretariaat Stichting Leefbaar Halle-Heide, Kuiperstraat 20, 7025 CK Halle-Heide.