Lokaal centrum Bronckhorst geplaatst


Misschien heb je hem al gezien, het lokaal centrum van het glasvezelnetwerk in Bronckhorst. In januari is dit verdeelpunt door BAM geplaatst aan de Kerveldijk in Baak.
 
Wat is een lokaal centrum?
Een lokaal centrum (LC) is het belangrijkste verdeelpunt in een glasvezelnetwerk. Hier komt het lichtsignaal binnen, dat informatie door het netwerk verspreidt. Het LC ziet eruit als een klein gebouwtje van ongeveer 7,5m2 en iets meer dan twee meter hoog.
In grote, uitgestrekte netwerken worden soms meerdere LC’s geplaatst, maar het netwerk van Bronckhorst heeft er een. Daarnaast bestaat het netwerk in Bronckhorst nog uit acht kleinere verdeelpunten, de straatkasten. Deze zijn direct op het LC aangesloten, net als bijna 700 adressen. De rest van de adressen in Bronckhorst wordt aangesloten op een van de acht straatkasten, die in de komende maanden geplaatst worden.
 
Bekijk hieronder de foto’s van de plaatsing.

Meer informatie
Wil je meer informatie over de planning van de aanleg in Bronckhorst? Kijk dan op: https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/bronckhorst/aanleg/planning/

Bronckhorst maakt gebruik van aanbod Glasvezel buitenaf voor aanleg glasvezel

De gemeente Bronckhorst maakt gebruik van het aanbod van Glasvezel  buitenaf (voorheen CIF) om glasvezel aan te leggen in het buitengebied  van de gemeente. Het mantelbuisproject is opgeschort. Voor de   definitieve overeenkomst voor de aanleg van de mantelbuis was nog een laatste juridische check nodig in de markt, om zeker te weten of in het  buitengebied geen andere breedbandactiviteiten stonden gepland. Dit om uit de discussie van staatssteun te blijven. Glasvezel buitenaf deed  Bronckhorst hierop een nieuw en concreet aanbod voor een 100%  dekkend glasvezelnetwerk, waarvan de aanleg in 2018 kan starten. Wethouder Paul Seesing: “Ons doel is zo snel mogelijk glasvezel. We weten dat veel mensen in ons buitengebied zitten te springen om een snelle internetverbinding. Een juridische strijd met Europa of andere  partijen willen we niet. Dat kost tijd en geld en brengt ons niet dichterbij  glasvezel. Wij hebben daarom in alle wijsheid besloten ons flexibel op te stellen en het aanbod van Glasvezel buitenaf te accepteren.”

Start aanleg 3 e kwartaal 2018
Het aanbod van Glasvezel buitenaf houdt het volgende in:

• Aanleg gaat door na een geslaagde vraagbundeling, waarbij minimaal 50% van de bewoners zich aanmeldt voor een abonnement
• Er wordt een 100% dekkend netwerk aangelegd met een gelijk aanbod voor alle bewoners
• Bewoners kunnen kiezen uit meerdere dienstenleveranciers
• Dat het vastrecht van €12,50 per maand bedraagt en gekoppeld is aan het abonnement. Het vastrecht kan ook worden afgekocht voor € 1600,-
• Glasvezel buitenaf start in februari 2018 met de voorbereidingen. Einde vraagbundeling is half mei 2018, start voorgenomen aanleg in het 3 e kwartaal 2018
• In de week van 12 maart vinden informatieavonden voor bewoners van het buitengebied plaats. Hiervoor ontvangen de bewoners een uitnodiging.

Mantelbuizennetwerk
KPN toonde als provider interesse in het mantelbuizennetwerk. Gesprekken tussen de gemeente en KPN leidden nog niet tot definitieve overeenstemming over de voorwaarden voor het gebruik van het  mantelbuizennetwerk. Nu Glasvezel buitenaf een concreet aanbod heeft gedaan, kan de gemeente niet aan de voorwaarden van KPN  voldoen en is het mantelbuisproject opgeschort.

Hengelo (Gld), 23 januari 2018
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Anna Hoekman, cluster Communicatie, tel. (0575) 75 04 68.

CIF doet gemeenten in de Achterhoek aanbod gedeeltelijke aanleg glasvezel

Persbericht:

CIF heeft een aantal gemeenten in de Achterhoek aangeboden om na afloop van de vraagbundeling in Oost Gelre en Aalten te starten met vraagbundeling in het aangrenzende gebied. Het gaat om het gebied ‘Achterhoek Midden’ en bestrijkt het buitengebied met ca. 5.000 adressen van de gemeente Oude IJsselstreek en beperkte delen van Bronckhorst, Doetinchem en Montferland.

Wethouder Paul Seesing van Bronckhorst zegt namens de samenwerkende gemeenten  blij te zijn met dit aanbod en daar waar mogelijk te faciliteren in de vraagbundeling. Hij  geeft tevens aan dat de samenwerkende gemeenten zich sterk blijven maken om ook de  overige 10.000 adressen in de Achterhoek op korte termijn toegang te geven tot snel  internet.

ontwikkelingen glasvezel-project

Aan de Dbo’s en glasvezelambassadeurs
Betreft: ontwikkelingen glasvezel-project
Beste dames en heren,
Na het teleurstellende nieuws dat investeerder CIF geen garanties kan geven over aanleg van glasvezel in de hele Achterhoek + Lochem, Doesburg en Zutphen, komen de overgebleven gemeenten met een nieuw plan. In deze mail lichten wij dit plan toe.
Breedband-buis
De zeven gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oude-IJsselstreek, Doesburg en Zutphen willen een eigen ‘breedband-connectiviteit’ aanleggen. Het gaat om aanleg van een leeg buizenstelsel in het openbare gebied tot aan de erfgrens van een perceel. Met de breedband-buis willen de gemeenten het grote struikelblok voor providers, namelijk de forse investering in graafwerkzaamheden, wegnemen. (Een aansluiting in het buitengebied kost driemaal zoveel als een aansluiting in de bebouwde kom.) De buis is tegen vergoeding voor iedere provider toegankelijk. De provider is vervolgens verantwoordelijk voor de aanleg van de glasvezelkabel en de graafwerkzaamheden en aansluiting op particulier terrein.
De gemeenteraden nemen in mei/juni een besluit over dit plan en bijbehorende
investeringen. Voor Bronckhorst betekent dit een investering van € 6,1 miljoen.
Voorwaarde
Voor dit plan geldt één belangrijke voorwaarde en dat is de deelname van ten minste één internetprovider. Onze inwoners moeten erop kunnen rekenen dat de aanleg van deze buizen-infrastructuur hen daadwerkelijk een glasvezel-abonnement oplevert. Na goedkeuring van de gemeenteraden kunnen wij de interesse bij providers peilen.
Regels
Dit plan voldoet aan de Europese regelgeving. De buis is toegankelijk voor alle marktpartijen want technologie-neutraal, daarmee verstoren wij de concurrentiepositie van providers naar onze mening niet.
Vervolg
Als ten minste één provider deelneemt, dan is aanleg gegarandeerd. Voordat de schop in de grond gaat moet er nog wel het één en ander voorbereid worden. Denk aan technische tekeningen en berekeningen maken, de aanbestedingsprocedure voor graafwerkzaamheden e.d. De vraagbundeling is voor aanleg van de buis niet relevant en slaan wij over. Het werven van aansluitingen is de verantwoordelijkheid van de provider. Na de besluitvorming
in de raden en toezegging van één provider kunnen we aan de slag met een planning. Dit plan is het derde concrete plan om snel internet in het buitengebied te krijgen. De markt faalt op dit gebied, het rijk onderneemt ook geen concrete actie, dus wij pakken de handschoen op. Wij vertrouwen erop dat u als belangenorganisatie of ambassadeur achter dit plan staat en dat wij uw hulp kunnen vragen als dit nodig blijkt. Zodra in dit proces meer nieuws te melden is, brengen wij u op de hoogte.

PERSBERICHT

Geen duidelijkheid over planning en kosten glasvezelaanleg Achterhoek

Wethouder Paul Seesing: “‘t Is nog niet van de baan, maar het wordt zo wel lastig”

Vandaag kwamen de bestuurders van de Achterhoekse gemeenten plus Doesburg, Lochem en Zutphen met marktpartij CIF bijeen om de condities en planning van de glasvezelaanleg in de regio te bespreken.

Geen concrete informatie over planning en aansluitkosten
CIF kan voor september geen concrete informatie bieden over planning en aansluitkosten van glasvezel in de Achterhoek. Het bedrijf werkt bij de aansluiting in fases. Per fase wordt steeds opnieuw gekeken of deze start of niet.

Oost Gelre en Aalten vraagbundeling voor zomervakantie
Eén lichtpuntje: In de tweede fase die CIF nu voorbereidt, worden de gemeenten Aalten en Oost Gelre wel meegenomen. CIF hoopt voor de zomervakantie de vraagbundeling in deze twee gemeenten te hebben afgerond. Tegen welke prijs en onder welke afspraken de aanleg mogelijk is in deze gemeenten, moet CIF nog bepalen. De prijs is wel bekend voordat de vraagbundeling start.

Aanleg Berkelland en Winterswijk gaat door
In Berkelland en Winterswijk is de eerste schop in de grond en gaat aanleg dit jaar door.

Geen toezeggingen voor overige zeven gemeenten
Over de aanleg in de overige gemeenten: Bronckhorst, Doetinchem, Oude-IJsselstreek, Montferland, Doesburg, Lochem en Zutphen doet CIF geen toezeggingen. De bestuurders van deze gemeenten zijn zwaar teleurgesteld en gaan zich beraden op het vervolg.

Wethouder Paul Seesing (Bronckhorst en woordvoerder namens de 11 gemeenten): “We zitten hier met een dubbel gevoel. We hadden een vervolgaanpak verwacht. Maar we hebben geen concrete toezeggingen gekregen en dat frustreert ons. Het blijkt eens te meer dat de markt grote moeite heeft met het realiseren van glasvezel in ons buitengebied. We willen vaart maken, we zijn er al drie jaar klaar voor. Over hoe het nu verder moet, gaan we nadenken. Toch is een stukje buitengebied van de Achterhoek weer dichter bij snel internet gekomen. In Berkelland en Winterswijk gaat aanleg door en in Aalten en Oost Gelre start in ieder geval de vraagbundeling. Als 50% van de adressen zich aanmeldt, dan is daar de aanleg een feit.”
__________________________________________________________________________

Hengelo (Gld), 25 januari 2017

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Anna Hoekman,
cluster Communicatie, tel. (0575) 75 04 68.

Glasvezel

Glasvezelbedrijf CIF schaalt op om aan aanlegvraag te voldoen.
Na een succesvolle campagne in Berkelland en Winterswijk zou CIF ook in Aalten in Oost Gelre de campagne starten. Die is echter verplaatst naar 2017. Reden is dat CIF naar de totale planning voor de Achterhoek kijkt en bezig is haar organisatie hier beter op in te richten. Die nieuwe planning maakt CIF in november 2016 bekend.

CIF is begonnen met de glasvezelcampagnes in Twente en de aantrekkingskracht is volgens CIF enorm gebleken. De vraag naar een snelle internetverbinding is groter dan CIF van tevoren heeft voorzien. Bovendien komen er aanvullende vragen, zoals bedrijventerreinen en recreatieparken die ook graag aangesloten willen worden op het glasvezelnetwerk. CIF wil daar graag aan meewerken. Het bedrijf gaat in het licht van deze succesvolle glasvezelcampagnes haar organisatie vergroten en inrichten op de extra vraag.

De Achterhoekse gemeenten vinden het jammer dat er nog geen duidelijkheid is rondom de start van de glasvezelcampagnes. Maar ze hebben begrip voor de keuze van CIF om eerst op te schalen. Wethouder Paul Seesing: “De vraag naar glasvezel is groot, ook in de Achterhoek. We begrijpen dat CIF alle zeilen moet bijzetten om aan deze vraag te blijven voldoen. Het heeft dan ook geen enkele zin om druk te zetten richting de partij die bij ons glasvezel gaat aanleggen. Want dat er glasvezel gaat komen, daar twijfelen wij niet over. De belangstelling is groot en de inwoners zijn blij dat glasvezel binnen handbereik is.”

De glasvezelcampagnes in CIF-gebieden die al lopen, gaan in volle vaart door. Zo worden in Aalten en Oost Gelre wel de informatiemarkten georganiseerd om de voordelen van glasvezel onder de aandacht te brengen. In Winterswijk en Berkelland zijn al succesvolle glasvezelcampagnes gevoerd. Hier zal glasvezel worden aangelegd. Daarnaast inventariseert CIF op dit moment de bedrijventerreinen in Winterswijk en Berkelland. In totaal gaat het om zo’n 400 adressen die ook binnenkort een glasvezelaanbod van CIF ontvangen.

Wanneer in Bronckhorst de aanmeldperiode start en informatieavonden komen is afhankelijk van de nieuwe planning. Zodra de planning bekend is, gaan wij samen met CIF, de dorpsbelangenorganisaties en glasvezelambassadeurs die zich spontaan hebben aangemeld, aan de slag om de campagne in onze gemeente voor te bereiden. Wij houden u op de hoogte!

11047938_1393893600925211_5703700175493404193_n

bron: https://www.facebook.com/glasvezelinBronckhorst